Proprietati

Zeoliţii au o valoare extraordinară prin numeroasele proprietăţi imprimate în principal de capacitatea de absorţie a microparticulelor ceea ce înseamnă puterea de a curăţa mediul în care sunt folosiţi.

Dintre zeoliţii naturali, zeolitul de tip clinoptilolitic, extras şi prelucrat şi de Zeolites Production, se remarcă prin puritatea şi proprietaţile sporite faţa de alte tipuri de zeoliţi.

Minereul de zeolit îsi păstrează calităţile în diferite forme de prelucrare, de la rocă brută până la particule foarte fine, astfel găsindu-şi o utilizare extrem de largă în numeroase industrii, de la hrana animalelor sau chiar în produse special concepute pentru uz uman pană la industria petrochimică ori  industria nucleară.

Principalele proprietaţi ale zeoliţilor sunt:

 • Capacitatea de absorbţie şi eliminare a apei fără distrugere moleculară şi doar cu o schimbare a culorii. Această proprietate este folosită de exemplu în stabilizarea gradului de umiditate dintr-o incinta şi eliminarea efectelor adverse ale excesului de umiditate sau scăderii accentuate a umidităţii aerului.
 • Capacitatea sporită de filtrare şi absorbţie a gazelor oferă zeoliţilor numeroase aplicabilităţi în protecţia mediului.
 • Filtrarea diferitelor substanţe toxice solide, lichide sau gazoase de unde şi denumirea sub care mai este cunoscut zeolitul, de sită moleculara.

 Minereul de zeolit poate să absoarbă:

 • metalele grele
 • micropoarticulele din apă
 • amoniacul toxic
 • hidrogenul sulfurat
 • alte substanţe toxice pentru organism

Termostabilitate sporită ceea ce îi conferă un potenţial extraordinar de utilizare în diverse materiale de construcţii.

Capacitatea de schimb de ioni fără schimbarea structurii moleculare respectiv schimbul dintre cationii mineralului de zeolit şi cationii din substanţele cu care acesta vine în contact, proprietate aplicată mai ales în dedurizarea apei. Zeolitul are capacitatea de a stabiliza PH-ul apei la valori între 6,2 şi 6,8.

Rezistenţa la agresivitatea mediului exterior este ceea ce recomandă produsele pe bază de zeolit natural a fi folosite în medii corozive.

Catalizator în diverse reacţii chimice, proprietate exploatată în numeroase reacţii organice cum ar fi izomerizări, oxidări sau sinteze de combustibili.

Proprietaţile zeoliţilor provin din structura molecular a acestora ce poate fi descrisă sub forma unui tetraedru cu un atom de siliciu în centru şi atomi de oxigen în colţuri ce sunt de altfel punctele de legătură între aceste structuri dând naştere unui număr variat de forme asemănătoare unui fagure.

Această structură formează o reţea de canale şi cavităţi ce permit pătrunderea moleculelor şi filtrarea acestora în funcţie de dimensiune, formă sau polaritate ceea ce duce la absorţia şi filtrarea diferitelor substanţe cu care zeoliţii intră în contact.

Zeoliţii naturali s-au fomat prin depunerea cenuşii vulcanice în lacuri cu apă sărată. Este şi cazul tufului vulcanic exploatat de Zeolites Production unde zeolitul clinoptilolitic, conform studiilor, are o puritate medie de peste 85%.

Studiul zeoliţilor nu este nici pe departe încheiat. Multe instituţii, organizaţii şi companii din lume realizează cercetari, teste şi studii pentru a descoperi noi proprietăţi şi utilizări al acestui miraculos minereu natural format din rocă vulcanică de-a lungul a milioane şi milioane de ani.

Utilizari si Beneficii

Agricultura

Ferme de animale

Reducerea mirosului reziduurilor naturale (aditiv în furaje)

Detoxifierea organismului (aditiv în furaje)

Prevenirea şi combaterea problemelor gastro-intestinale

Agent de fluidizare (aditiv în furaje)

Creşterea substanţială a rezistenţei la spargere a ouălelor

Combaterea şi previnirea canibalismului la păsări

Eliminarea microtoxinelor din lapte (inclusiv aflatoxina)

Reducerea sau eliminarea mirosurilor neplăcute (absoarbe amoniul, principala sursă a mirosurilor neplăcute)

Creşterea rezistenţei baloţilor de furaje prin controlul umidităţii

Suport pentru transportul pesticidelor şi ierbicidelor (datorită porozităţii)

Eliminarea reziduurilor toxice din apele devărsate

Agent de scurgere (absorbţia umidităţii şi prevenirea blocajelor hranei uscate pe liniile de alimentare)

Controlul umidităţii în depozitele de hrana (previne lipirea de suprafetele umede, instalarea mucegaiurilor, creşterea larvelor)

Reciclarea apei folosită în curăţarea ouălelor, în fermele de păsări, prin absorbţia bacteriilor (inclusiv E Coli)

Ferme de Chinchila – praf de zeolit pentru curăţarea blănii

Culturi de plante

Fertilizator natural

Supliment nutritiv pentru plante

Eliminarea reziduurilor toxice din apele devărsate

Agent de scurgere (absorbţia umidităţii şi prevenirea blocajelor substanţelor uscate pe liniile de producţie)

Participă cu elemente chimice esenţiale Si, Fe, Ca, Mg, Na, K, P, Cu, Zn, în procesul de metabolism al plantelor;

Seminţele au un procent de germinare ridicat;

Dezvoltarea puternică a sistemului de rădăcini, mai ales în perioada de lăstari;

Controlul umidităţii în depozitele de seminţe sau a recipientelor folosite pentru transportul acestora (previne lipirea de suprafeţele umede, instalarea mucegaiurilor, creşterea larvelor)

Îmbogăţirea îngrăşământului natural

prin caracterul lor bazic neutralizează aciditatea excesivă a unor soluri;

prin caracterul hidrofil, reţin cu uşurinţă apa în perioadele umede şi o eliberează treptat în perioada secetoasă;

prin proprietăţile de schimb ionic, stochează elemente active (macro şi microelemente: K+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ etc.) pe care le eliberează lent în sol;

prin proprietatea de adsorbţie, stochează diverşi compuşi activi (insecticide, pesticide, feromoni etc.) pe care-i eliberează controlat.

Piscicultură

Absoarbe amoniacul toxic şi hidrogenul sulfurat;

Ameliorează starea de sănătate a mediului acvatic;

Absoarbe metalele grele;

Elimină microparticulele din apă;

Atenuează mult creşterea şi înmulţirea algelor;

Nu este toxic pentru peşti sau pentru bacteriile nitrificate;

Stabilizează PH – ul la valoarea cuprinsă între 6,2 – 6,8.

Constructii

 • Drumuri şi şosele – antiderapant în caz de îngheţ sau în cazul în care pe carosabil sunt vărsate lichide derapante (pete de ulei, benzină)
 • Cimenturi – producţia cimenturilor uşoare şi a spumelor de izolare
 • Producţia de prefabricate
 • Material pentru şlefuit suprafeţele metalice
 • Ipsos pentru modelaj
 • Piatră decorativă

Pentru casă

Curăţarea aerului

 • Odorizant – absorbţia aerului sau a altor bacterii ce degajă mirosul neplăcut
 • Biofiltre – Reţinerea impurităţilor din aer prin adăugarea zeolitului în diferite filtre (aer condiţionat)
 • Filtrarea şi purificarea apei – filtre speciale
 • Păstrarea prelungită a alimentelor
 • Eliminarea mirosului din frigider
 • Eliminarea mirosului din pantofi
 • Eliminarea mirosului din baie, debarale, subsol, mansarde
 • Controlul umidităţii în spaţii închise şi slab ventilate

Grădinărit

 • Îmbunătăţirea calităţii solului
 • Piatră decorativă
 • Material antiderapant pentru alei interioare sau căi de acces în garaj
 • Aditiv în substratul de sol pentru peluze – permite reglarea cantităţii de apă, filtrarea substanţelor nocive, eliberarea treptată a nutrienţilor folosiţi
 • Substrat pentru gazon

Animale de companie

Hrană

 •  Suplimente nutritive
 • Adaos în producţia hranei pentru animale

Curăţenie şi îngrijire

 •  Nisip pentru pisici
 • Absorbant pentru aşternutul animalelor de companie;

Acvarii

 •  Piatră decorativă
 • Filtrare mecanică a impurităţilor
 • Filtrare chimică a impurităţilor, inclusiv eliminarea metalelor grele din apă
 • Filtrare biologică – piatra de zeolit devine mediu de înmulţire pentru coloniile biologice care se dezvoltă în acvarii
 • Evitarea creşterii algelor

Eliminarea mirosului

 • Strat subţire pentru îmbracarea cuştilor pentru reducerea mirosului neplăcut

Medicina

 • Producerea pansamentelor antiseptice
 • Producerea pastelor de dinţi
 • Producerea cremelor şi pudrelor cosmetice
 • Detoxifiant
 • Producerea anumitor medicamente

Protecţia mediului

 • Absorbţia substanţelor chimice în râuri sau lacuri
 • Atenuarea efectelor negative a deversărilor marine de substanţe petroliere
 • Reducerea izotopilor de Cs137 şi Sr90 din medii radioactive – dezastrul de la Fukusima a implicat folosirea a zeci de mii de tone de zeolit pentru a reduce contaminarea radioactivă a zonei inclusiv a zonei de devarsare în mare a apelor de răcire a reactoarelor. La fel s-a întamplat şi la Cernobîl.
 • Absorbţia metalelor grele din deversari accidentale
 • Absorbtia acizilor din soluri în care s-au deversat deşeuri inclusiv baterii uzate

Pentru uz industrial

Filtrarea si curăţarea aerului

 • Biofiltre – Reţinerea impurităţilor din aer prin adăugarea zeolitului în diferite filtre (aer condiţionat)
 • Unităţi de neutralizare a substanţelor toxice emise în procesul de producţie
 •  Eliminarea hidrogenului sulfurat şi a amoniacului gazos urît mirositor
 • Uscarea profundă a gazului
 • Obţinerea hidrogenului din gaze

Filtrarea şi curăţarea apei

 • Filtre pentru purificarea apelor reziduale şi radioactive;
 • Nisip pentru filtre

Curăţarea solului

 • Absorbţia unor substanţe precum uleiul, gazolina, alcoolul şi alte substanţe organice şi anorganice

Industria alimentară

 • Prelungirea timpului de păstrare a alimentelor;

Industria chimică şi petrochimie

 • Catalizatori în procese chimice
 • Producerea vopselurilor
 • Material de umplutură la fabricarea produselor cauciucate şi a maselor plastice
 • Fabricarea produselor de curăţenie – una din cele mai largi utilizări a zeoliţilor

Hale, Depozite, Spaţii de producţie

 • Controlul umidităţii în aer
 • Eliminarea petelor de ulei, grăsimi sau alte substanţe organice sau anorganice. Acestea sunt absorbite de praful de zeolit care apoi se curăţă şi se înlătură uşor.

Transporturi

 • Curăţarea tancurilor de petrol de reziduuri petroliere
 • Reducerea nivelului de radiaţii din containerele radioactive
 • OBOGS (On-Board Oxygen Generatig Systems) foloseşte zeoliţi pentru a extrage nitrogen din aerul comprimat pentru a furniza oxigen necesar echipajului din aeronavele ce zboară la altitudine mare (sursa: Wikipedia)

Alte utilizări

 • Obţinerea hârtiei de calitate superioară;
 •  Înmagazinare de căldură, în sistemele de captare a energiei solare.
 •  Transport coloidal
 • Filtrarea uleiurilor alimentare
ro_RORomână